Calendari de matrícula de la llista de reserva

NOTA IMPORTANT:
Les persones en les llistes de reserva per al curs 2017-2018 NO necessiten la contrasenya personal per matricular-se (encara que siguin antics alumnes de l'EOI de Palma).


Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

1) Ha de triar grup de manera telemàtica segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula.

2) Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.

3) Ha de lliurar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula. Si vostè no pot venir personalment a l’EOI de Palma, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.
Calendari de matrícula de les persones en les llistes de reserva de la preinscripció per al curs 2017-2018

Tots els idiomes menys Espanyol Llengua Estrangera, cliqui aquí.

Instruccions (tutorial) per a fer l'elecció telemática de grup
 
Cliqui aquí.

Link per a fer l'elecció telemàtica de grup
 
Cliqui aquí:
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/matriculacion_preinscritos/inicio.php?tcentro=EOI¢ro=PM1
 
Instruccions (tutorial) per a fer els pagaments
Nous alumnes
: cliqui aquí.

Si vostè és antic alumne de l'EOI de Palma a efectes de pagament, cliqui aquí.
 

Informació sobre el pagament de la quota de 8€
 
Cliqui aquí.

Links per a fer el pagament de les taxes (Pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears - ATIB)
 
ANTICS ALUMNES

Llegiu abans amb atenció les instruccions per a fer els pagaments!
ANTICS ALUMNES:

S'han de liquidar 2 taxes:

Cursos normals:

- idioma: clica aquí.
Família nombrosa: clica aquí.

- serveis generals: clica aquí.
Família nombrosa: clica aquí.

Cursos quadrimestrals de català:

- idioma: clica aquí.
Família nombrosa: clica aquí.

- serveis generals: clica aquí.
  Família nombrosa: clica aquí.


 
Links per a fer el pagament de les taxes (Pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears - ATIB)


NOUS ALUMNES

Llegiu abans amb atenció les instruccions per a fer els pagaments!
NOUS ALUMNES:

S'han de liquidar 3 taxes:

Cursos normals:

- obertura d'expedient: clica aquí.
Família nombrosa: clica aquí.

- idioma: clica aquí.
Família nombrosa: clica aquí.

- serveis generals: clica aquí.
Família nombrosa: clica aquí.

Cursos quatrimestrals de català:

- obertura d'expedient: clica aquí.
Família nombrosa: clica aquí.

- idioma: clica aquí.
Família nombrosa: clica aquí.

- serveis generals: clica aquí.
  Família nombrosa: clica aquí.
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació
Cliqui aquí.
 
Altres documents que es necessiten depenent de la situació
- Full de compromís de sol·licitar beca (exemplar per al centre): cliqui aquí.

- Full de compromís de sol·licitar beca
(exemplar per a l'alumne): cliqui aquí.

- Sol·licitud de trasllat d'expedient: cliqui aquí.