Calendari d'exàmens lliures de setembre

Calendari de les proves de certificació/ Calendario de las pruebas de certificación 

- Departaments d'alemany, àrab, espanyol, italià, francès, rus i xinès/ Departamentos de alemán, árabe, chino, español, italiano, francés y ruso, clica aquí.  05/07/2017 

- Departament d'anglès/ Departamento de inglés: per a veure els horaris concrets de cada destresa/ para ver los horarios concretos de cada destreza clica aquí  15/09/2017

ANGLÈS. Repartiment dels alumnes per llinatges i aules per a les proves escrites/ INGLÉS. Reparto de los alumnos por apellidos y aulas para las pruebas escritas: 31/07/2017
- Nivell bàsic/ Nivel básico: clica aquí.
- Nivell intermedi/ Nivel intermedio
clica
aquí.
- Nivell avançat/ Nivel avanzado
clica
aquí.
- Nivell C1/ Nivel C1
clica
aquí.
- Nivell C2/ Nivel C2
clica
aquí.

ANGLÈS. Repartiment dels alumnes per a les proves orals/ INGLÉS Reparto de los alumnos para las pruebas orales15/09/2017
- Nivell Bàsic: tots els alumnes queden convocats el dilluns 18 de setembre a les 16.00 hores a l'entrada de l'IES Arxiduc Lluís Salvador, c/ Gilabert de Centelles 12.
- Nivell Intermedi: tots els alumnes queden convocats el martes19 de setembre a les 16.00 hores a l'aula multimèdia de la seu central de l'EOI de Palma, c/ Aragó 59.
- Nivell Avançat 2: tots els alumnes queden convocats el dilluns 18 de setembre a les 16.00 hores a l'aula multimèdia de la seu central de l'EOI de Palma, c/ Aragó 59.
- Nivell C1: tots els alumnes queden convocats el martes19 de setembre a les 16.00 hores a l'aula multimèdia de la seu central de l'EOI de Palma, c/ Aragó 59.
- Nivell C2: tots els alumnes queden convocats el martes19 de setembre a les 16.00 hores a l'aula multimèdia de la seu central de l'EOI de Palma, c/ Aragó 59.
- Departament de català/ Departamento de catalánper a veure els horaris concrets de cada destresa/ para ver los horarios concretos de cada destreza clica aquí.  05/07/2017

CATALÀ. Repartiment dels alumnes per llinatges i aules per a les proves escrites/ CATALÁN. Reparto de los alumnos por apellidos y aulas para las pruebas escritas: 31/07/2017
- Nivell intermedi/ Nivel intermedioclica aquí.
- Nivell avançat/ Nivel avanzadoclica
aquí.
- Nivell C1/ Nivel C1
clica
aquí.
- Nivell C2/ Nivel C2
clica
aquí.

CATALÀ. Desglossament de les proves orals/ CATALAN. Desglose de las pruebas orales:

- Nivell Intermedi: clica aquí.
- Nivell Avançat: clica aquí.
- Nivell C1/Nivel C1: clica aquí.
- Nivell C2/Nivel C2: clica aqui.