Cursos presencials
Horaris del curs 2016-2017
Horarios del curso 2016-2017


Llocs d'impartició de les classes (adreça, plànol i transport públic)/
Lugar de impartición de las clases (dirección, plano y transporte público), clica aquí.

Alemany
Alemán
Clica aquí. 30/09/2016
Anglès
Inglés
Bàsic 1/Básico 1: clica aquí13/10/2016
Bàsic 2/Básico 2: clica aquí13/10/2016
Intermedi1/Intermedio 1: clica aquí13/10/2016
Intermedi2/Intermedio 2: clica aquí30/09/2016
Avançat 1/Avanzado 1: clica aquí30/09/2016
Avançat 2/Avanzado 2: clica aquí13/10/2016
C1: clica aquí30/09/2016
C2: clica aquí30/09/2016
Àrab
Árabe
Clica aquí03/10/2016
Català                   Clica aquí05/10/2016
Español 
Clica aquí30/09/2016
Francès
Francés
Clica aquí30/09/2016
Italià
Italiano
Clica aquí30/09/2016
Rus
Ruso
Clica aquí30/09/2016
Xinès
Chino
Clica aquí30/09/2016

Nota:
Els cursos Intermedi 1 i Avançat 1 de català tindran lloc el primer quadrimestreLos cursos Intermedio 1 y Avanzado 1 de catalán tendrán lugar en el primer cuatrimestre.
-
El curs C2 de català no s'impartirà de manera oficial presencial el curs 2016/2017. El curso C2 de catalán no se impartirá de manera oficial el curso 2016/2017.
Els horaris de tots els grups poden sofrir modificacionsLos horarios de todos los grupos pueden sufrir modificaciones.