Cursos presencials
Horaris del curs 2017-2018
Horarios del curso 2017-2018


Llocs d'impartició de les classes (adreça, plànol i transport públic)/
Lugar de impartición de las clases (dirección, plano y transporte público), clica aquí.

Alemany
Alemán
Clica aquí.
Anglès
Inglés
Bàsic 1/Básico 1: clica aquí.
Bàsic 2/Básico 2: clica aquí.
Intermedi 1/Intermedio 1: clica aquí.
Intermedi 2/Intermedio 2: clica aquí.
Avançat 1/Avanzado 1: clica aquí.
Avançat 2/Avanzado 2: clica aquí.
C1: clica aquí.
C2: clica aquí.
Cursos específics: clica aquí.
Àrab
Árabe
Clica aquí.
Català                   Clica aquí.
Español 
Clica aquí.
Francès
Francés
Clica aquí.
Italià
Italiano
Clica aquí.
Rus
Ruso
Clica aquí.
Xinès
Chino
Clica aquí.

Nota:
Els cursos Intermedi 1 i Avançat 1 de català tindran lloc el primer quadrimestreLos cursos Intermedio 1 y Avanzado 1 de catalán tendrán lugar en el primer cuatrimestre.

Els horaris de tots els grups poden sofrir modificacionsLos horarios de todos los grupos pueden sufrir modificaciones.