ASSISTÈNCIA PROFESSORAT
IDIOMA PROFESSOR/A DATA
ANGLÈS / INGLÉS MARIA EUGENIA PÉREZ DES DE DIA 23 FINS A DIA 27 D'OCTUBRE NO FARÀ CLASSE
ANGLÈS / INGLÉS ANA SANCHO DIA 19 D'OCTUBRE NO FARÀ CLASSE