Calendari dels exàmens
Recuperació maig 2017/ Recuperación mayo 2017
- Module 1 (Bàsic 1), clica aquí.
- Module 3 (Bàsic 2), clica
aquí.
- Module 5 (Intermedi 1),
clica aquí.
- Module 7 (Intermedi 2), clica
aquí.
- Module 9 (Avançat 1), clica
aquí.
- Module 11 (
Avançat 2),
clica aquí.
 
Convocatòria maig-juny 2017/ Convocatoria mayo-junio 2017
- Module 2 (Bàsic 1), clica
aquí. 
- Module 4 (Bàsic 2), clica aquí.

- Module 6 (Intermedi 1), clica aquí.
- Module 8 (Intermedi 2), clica aquí.
- Module 10 (Avançat 1), clica
 aquí.
- Module 12 (
Avançat 2),
clica aquí.

Convocatòria Gener-Febrer 2017/ Convocatoria enero-febrero 2017
- Module 1 (Bàsic 1), clica
aquí.
- Module 3 (Bàsic 2), clica
aquí.
- Module 5 (Intermedi 1), clica
aquí.
- Module 7 (Intermedi 2), clica
aquí.
- Module 9 (Avançat 1), clica
aquí.
- Module 11 (Avançat 2), clica
aquí.