Govern de les Illes Balears   Escola Oficial d'Idiomes de Palma de Mallorca
Web optimitzada per a una resolució de: 1024 x 768
EOI Palma de Mallorca
Inicio arrow Curso 2016-2017 arrow Calendario de exámenes oficiales de septiembre
dissabte, 25 de novembre de 2017
 
 
Castellano
Menu
+ INFO
¿Quieres ser alumno de la EOI?
Asistencia profesorado
Horarios conversación
Cláusula de exención de responsabilidad
Acceso profesores
Libros de texto (Curso 2017-2018) LLIBRES DE TEXT CURS 2017-2018 LIBROS DE TEXTO CURSO ...

---

---

-

-

---

--

Horarios curso 2017-2018 Clica aquí.

Novedades

 Bienvenidos a la web!

Info Futurs alumnes
Calendario de exámenes oficiales de SEPTIEMBRE PDF Imprimir E-Mail
Desglossament de les proves escrites i orals per departaments/ Desglose de las pruebas escritas y orales por departamento

- Departament d'alemany/ Departamento de alemán, clica aquí.

- Departament d'anglès/ 
Departamento de inglésclica aquí.
- Departament d'àrab
Departamento de árabeclica aquí.
- Departament de català
/ Departamento de catalánclica aquí.
- Departament d'espanyol
/ Departamento de español, clica aquí.
- Departament de francès
Departamento de francésclica aquí.
- Departament d'italià
Departamento de italianoclica aquí.
- Departament de rus
/ Departamento de rusoclica aquí.
- Departament de xinès
Departamento de chinoclica aquí.

Adaptacions de les proves per a persones amb dificultats específiques:
Les sol·licituds d'adaptació de les proves s'hauran de presentar per escrit, no més tard del 27 de juliol (i s'haurà constar els motius al·legats i la petició d'adaptació concreta), a la Secretaria de l'EOI de Palma de Mallorca. No s'admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental. L'EOI  de Palma de Mallorca comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud
.

Adaptaciones de las pruebas para personas con dificultades específicas:
Las solicitudes de adaptación de las pruebas deberán presentarse por escrito, no más tarde del 27 de julio (y se hará constar los motivos alegados y la petición de adaptación concreta), en la Secretaría de la EOI de Palma de Mallorca. No se admitirá ninguna solicitud que no aporte justificación documental. La EOI de Palma de Mallorca comunicará por escrito la resolución de la solicitud.