Govern de les Illes Balears   Escola Oficial d'Idiomes de Palma de Mallorca
Web optimitzada per a una resolució de: 1024 x 768
EOI Palma de Mallorca
Inici arrow Curs 2016-2017 arrow Calendari d'exàmens oficials de juny
diumenge, 22 octubre de 2017
 
 
Català
Menu
+ INFO
Vols ser alumne de l'EOI?
Assistència professorat
Horaris conversa
Clàusula d'exempció de responsabilitat
Accés professors
Llibres de text (Curs 2017-2018) LLIBRES DE TEXT CURS 2017-2018 LIBROS DE TEXTO CURSO ...

---

---

-

-

---

---

Horaris curs 2017-2018 Clica aquí.

Novetats

 Benvinguts a la web!

Info Futurs alumnes
Calendari d'exàmens oficials de maig-juny PDF Imprimir Trametre a un amic
Desglossament de les proves escrites i orals per departaments/ Desglose de las pruebas escritas y orales por departamentos:

- Departament d'alemany/ 
Departamento de alemán, clica aquí.
- Departament d'anglès
/ Departamento de inglésclica aquíexamen escrit bàsic 1: 02/06/2017
- Departament d'àrab/ 
Departamento de árabeclica aquí.
- Departament de català/ 
Departamento de catalánclica aquí.
- Departament d'espanyol/ 
Departamento de españolclica aquí.
- Departament de francès/ 
Departamento de francésclica aquí.
- Departament d'italià/ 
Departamento de italianoclica aquí. 
- Departament de rus/ 
Departamento de ruso, clica aquí. 
- Departament de xinès/ 
Departamento de chinoclica aquí.

- Normes de revisió d'exàmens, clica aquí./ Normas de revisión de exámenes, clica aquí.
 
Adaptacions de les proves per a persones amb dificultats específiques:
Les sol·licituds d'adaptació de les proves s'hauran de presentar per escrit, no més tard del 12 de maig (i s'haurà constar els motius al·legats i la petició d'adaptació concreta), a la Secretaria de l'EOI de Palma de Mallorca. No s'admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental. L'EOI  de Palma de Mallorca comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud.

Adaptaciones de las pruebas para personas con dificultades específicas:
Las solicitudes de adaptación de las pruebas se tendrán que presentar por escrito, no más tarde del 12 de mayo (y se harán constar los motivos alegados y la petición de adaptación concreta), en la Secretaría de la EOI de Palma de Mallorca. No se admitirá ninguna solicitud que no aporte justificación documental. La EOI  de Palma de Mallorca comunicará por escrito la resolución de la solicitud.