Govern de les Illes Balears   Escola Oficial d'Idiomes de Palma de Mallorca
Web optimitzada per a una resolució de: 1024 x 768
EOI Palma de Mallorca
Inici arrow That's English arrow Matrícula
dimecres, 22 novembre de 2017
 
 
Català
Menu
+ INFO
Vols ser alumne de l'EOI?
Assistència professorat
Horaris conversa
Clàusula d'exempció de responsabilitat
Accés professors
Llibres de text (Curs 2017-2018) LLIBRES DE TEXT CURS 2017-2018 LIBROS DE TEXTO CURSO ...

---

---

-

-

---

---

Horaris curs 2017-2018 Clica aquí.

Novetats

 Benvinguts a la web!

Info Futurs alumnes
Matrícula curs 2017-2018 PDF Imprimir Trametre a un amic

DOCUMENT INFORMATIU: clica aquí. 19/09/2017

Places limitades. La Secretaria de That s English assignarà plaça i grup per ordre de matrícula.

DATES DE MATRÍCULA:

- ANTICS ALUMNES:  del 20 al 27 de setembre (només es consideren antics alumnes els alumnes matriculats a That’s English el curs 2016-2017).

- EMPLEATS D'AENA I PROAD: dia 28 de setembre.

- NOUS ALUMNES: del 29 de setembre al 20 d'octubre.
 

La matrícula on-line s'activarà a les 10:00 hores i es desactivarà a les 23:59 hores. 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS DIFERENTS NIVELLS

En el curs 2011-2012 es va implantar un nou pla començant amb el curs bàsic 1 (mòdul 1 i mòdul 2), amb entrega de nou material.
En el curs 2012-2013 es va implantar el nou pla al curs bàsic 2 (mòdul 3 i mòdul 4), amb entrega de nou material.
En el 
curs 2013-2014 es va implantar el nou pla acurs intermedi 1(mòdul 5 i mòdul 6), amb entrega de nou material.
En el 
curs 2014-2015 es va implantar el nou pla acurs intermedi 2 (mòdul 7 i mòdul 8), amb entrega de nou material.
En el 
curs 2015-2016 es va implantar el nou pla acurs avançat 1 (mòdul 9 i mòdul 10), amb entrega de nou material.
En el 
curs 2016-2017 es va implantar el nou pla acurs avançat 2 (mòdul 11 i mòdul 12), amb entrega de nou material.

Els alumnes amb coneixements previs podran accedir directament al curs que els correspongui mitjançant una prova d'anivellació on-line (operativa a partir del dia 11 de setembre a les 09:00 hores): 

No oblideu imprimir el resultat de la prova i presentar-lo a la Secretaria de That's English després d'haver realitzat la matrícula.

També poden justificar el seu nivell adjuntat la certificació de tenir algun curs com a alumne oficial presencial superat o el corresponent mòdul com a alumne oficial a distància.

Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i hagin cursat anglès com a primera llengua estrangera poden accedir al curs intermedi 1 o bàsic 2 (s´ha de presentar el llibre d´escolaritat on figuri que s'hagi cursat anglès al batxillerat).

Els alumnes que interrompin els seus estudis per un període mínim d'un any (alumnes que no hagin estat matriculats a una EOI, ja sigui en règim presencial o a distància, en el curs immediatament anterior al any escolar en què desitgin matricular-se), i considerin que el seu nivell ha canviat de manera notable, podran  optar per ingressar de nou dins el programa realitzant la prova d'anivellació.

No es pot tornar a realitzar un curs ja aprovat a l'EOI.

DOCUMENTACIÓ

És necessària la següent documentació per formalitzar la matrícula:

- Matrícula signada.

- Justificant del pagament.

- En cas de descompte, acreditació del descompte (original i fotocòpia).

- Justificant de la prova d'anivellació o acreditació oficial d'haver superat el nivell anterior (excepte per a Bàsic 1).

- Original i fotocòpia del DNI o del NIE i el passaport.

- Una fotografia (només nous alumnes).

- Funcionaris: certificat de personal en actiu (sol·licitar-ho en Personal).