Govern de les Illes Balears   Escola Oficial d'Idiomes de Palma de Mallorca
Web optimitzada per a una resolució de: 1024 x 768
EOI Palma de Mallorca
Inici arrow FAQS
divendres, 24 novembre de 2017
 
 
Català
Menu
+ INFO
Vols ser alumne de l'EOI?
Assistència professorat
Horaris conversa
Clàusula d'exempció de responsabilitat
Accés professors
Llibres de text (Curs 2017-2018) LLIBRES DE TEXT CURS 2017-2018 LIBROS DE TEXTO CURSO ...

---

---

-

-

---

---

Horaris curs 2017-2018 Clica aquí.

Novetats

 Benvinguts a la web!

Info Futurs alumnes
FAQs PDF Imprimir Trametre a un amic

Què és l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma de Mallorca?
L'EOI de Palma de Mallorca va ser creada per Reial decret 1837/1986 de 22 d'agost (BOE de 10-09-1986) i posada en funcionament l'1 d'octubre de 1986.  Depèn de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la seva finalitat és l'ensenyament de llengües modernes.

Quins idiomes es poden estudiar a l'EOI de Palma de Mallorca?
A la nostra escola es poden estudiar 9 idiomes: alemany, anglès, àrab, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, rus i xinès.

Qui es pot matricular a l'EOI?
Qualsevol persona, amb DNI o NIE (Número d'Identificació d'Estrangers), a partir de 16 anys si vol estudiar el primer idioma estranger que va estudiar a l'ESO (anglès en general) i a partir de 14 anys si vol estudiar un altre idioma.

Quan es fa la matrícula?
Les dates exactes són establertes per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
-Per a la matrícula oficial (ensenyament presencial), la preinscripció es fa habitualment entre abril i maig i la matrícula al juny, juliol o al setembre.
-La matrícula lliure (només dóna dret a examen) es fa habitualment els mesos de febrer i març.

Durada del curs acadèmic
El curs acadèmic comença al setembre/octubre i acaba al juny.  Hi ha classe dos dies per setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), dues hores cada dia  i un divendres al mes, també dues hores.

Quants de nivells tenen els estudis de l'EOI?
-A l'ensenyament oficial hi ha 8 cursos: Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1, Avançat 2, C1 i C2.  No s'oferten tots els cursos de tots els idiomes.
- En àrab, rus i xinès el curs Bàsic 1 es subdivideix en Bàsic 1.1 i Bàsic 1.2.
-A l'ensenyament lliure hi ha 5 nivells: Bàsic, Intermedi, Avançat, C1 i C2.  No s'oferten tots els nivells del tots els idiomes. Els alumnes lliures es poden matricular del nivell que vulguin.

Titulacions
Pel que fa la titulació, es lliuren certiticats de Nivell Bàsic, de Nivell Intermedi, de Nivell Avançat, de Nivell C1 i de Nivell C2.

Estudis a distància
Amb el programa "That's English" es pot estudiar anglès a distància.  Es donen a l'alumne materials audiovisuals i pot assistir a una hora de tutoria setmanal.  La matrícula de "That's English es fa als mesos de setembre i octubre.  Aquests estudis estan dividits en mòduls: mòduls 1 i 2 (
Bàsic 1), mòduls 3 i 4 (Bàsic 2), mòduls 5 i 6 (Intermedi 1), mòduls 7 i 8 (Intermedi 2), mòduls 9 i 10 (Avançat 1) i mòduls 11 i 12 (Avançat 2).